Kursy i szkolenia:

2020 – Gramatyka na wesoło – nie tylko na lekcjach online
2020 – Neurodydaktyka – Jak uczyć, żeby nauczyć?
2020 – Mnemotechniki w edukacji
2020 – Na pomoc wyobraźni geometrycznej. Ćwiczenia warte wdrożenia od zaraz!
2020 – Dyslektyk na lekcji języka niemieckiego i co dalej?
2020 – Zachowania trudne u dzieci i młodzieży ze spektrum
2020 – Jak naprawdę sensownie i skutecznie wykorzystać nowe media w klasie językowej
2020 – Infos aktuell, Repetytoria maturalne – gotowi na naukę online i offline
2020 – Uważność w czasach pandemii
2020 – Jak rozwijać kluczowe kompetencje XXI wieku na lekcjach języka niemieckiego?
2020 – Interwencja kryzysowa w szkole
2020 – Jak dbać o dobrostan psychiczny w obliczu wyzwań w dzisiejszym świecie
2019 – Witam Pana, Panie Maslow! Czyli jak zmotywować uczniów w 2020
2019 – Pokochać matematykę, sekret ćwiczeń z matematyki, które uczynią naukę tego przedmiotu łatwym, prostym i przyjemnym.
2019 – E-konferencja eduOctoberfest
2019 – Generatorowy zawrót głowy
2019 – Nowe technologie przyjazne edukacji, czyli materiały interaktywne Klett bez tajemnic
2019 – Słownictwo i gramatyka na 100 dni przed egzaminem. Pokaż Asom jak globalnie powtarzać elementy języka
2019 – Perfekcyjny scenariusz lekcji języka niemieckiego
2019 – Uczę się ja, uczy się mój mózg – aspekty neurodydaktyczne w procesie nauki
2019 – Trening Kreatywności Uczniów
2018 – QR crime story
2018 – Licealista pokolenia 3.0: diagnoza kognitywna, emocjonalna i społeczna. Kim jest, co wie i z czym się zmaga współczesny uczeń – i co z tego wynika dla dydaktyki językowej?
2018 – Cykl warsztatów Nowa Era Kompetencji Nauczyciela GREAT
2018 – Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach różnych przedmiotów
2018 – „A jak Autorytet – zagrajmy w otwarte karty – nadchodzi Era Dialogu w szkole
2018 – Słuchać, słyszeć i … reagować! Czyli słuchania ciąg dalszy
2018 – szkolenie Uczymy czytania
2018 – Kommunikation ist in.
2018 – Rozgrzewka językowa na lekcji języka niemieckiego
2017 – Matrix, czyli o funkcjonowaniu szkół w dwuwymiarowej rzeczywistości
2017 – Zamiast dywagować, czas się przygotować. Podstawa programowa w szkołach ponadpodstawowych
2016 – Metodyka pracy w nauczaniu-uczeniu się dorosłych
2016 – XIV Forum Nauczycieli Języka Niemieckiego – Kreatywność drogą do większej motywacji w nauce języka niemieckiego
2016 – Kurs doskonalący – Poradnictwo na odległość
2016 – Sm@rt lernen und unterrichten
2016 – Moderner Deutschkurs für Erwachsene – ein echtes Plus für das Privat- und Berufsleben
2016 – Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć szkolnych
2016 – Eksperci na rzecz edukacji: Myślenie wizualne jako metoda wspierająca naukę i nauczanie
2015 – XIII Forum Nauczycieli Języka Niemieckiego – Deutsch – ein universales Arbeitsmedium
2015 – Vom Hip-Hopper zum Profi!
2015 – Mnemotechniki jako wsparcie w nauce języków obcych
2015 – Dziecko nieśmiałe, zahamowane, lękowe, depresyjne – podstawy pracy wychowawczej i terapeutycznej
2015 – Podręcznik to nie wszystko – jak urozmaicić i wzbogacić lekcje języka niemieckiego?
2012 – Pewnie, dokładnie, prosto do celu! Systematyczny rozwój sprawności mówienia sukcesem w przygotowaniu do nowej matury ustnej.
2012 – Ocena efektywności działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2011 – IX Forum Nauczycieli Języka Niemieckiego
2011 – Nowa formuła matury ustnej z języka obcego w kontekście praktyki szkolnej
2011 – Die Bildungsreform, das neue Curriculum und der Schulalltag
2011 – Authentisch- kreativ- humorvoll. Jak inspirująco przekazywać elementy wiedzy realioznawczej w oparciu o nowości /wydawnictwa LektorKlett: piosenki, lektury, repetytoria i słowniki.
2011 – Podstawa warta poznania Exakt i Direkt neu kursy do nauki języka niemieckiego zgodne z nową podstawą programową oraz skutecznie przygotowujące do matury, w tym do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule.
2010 – Szkoła wobec wyzwań współczesnej profilaktyki
2010 – Forum językowe: Znajdujemy wspólny język – Jak w 7 minut przygotować atrakcyjne materiały ułatwiające opanowanie gramatyki i leksyki?”
2009 – Forum językowe: Znajdujemy wspólny język – „Niemiecki w cieniu wielkiego Brata? – dominacja angielszczyzny jako szansa i wyzwanie dla germanistów”
2009 – VII Forum Nauczycieli Języka Niemieckiego
2008 – ABC współpracy z rodzicami w szkole
2008 – Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych
2008 – Rozwój kompetencji wychowawczych nauczycieli. Kompetentny wychowawca.
2008 – Forum Języków Obcych – warsztat: Emisja głosu; „Hör mal! Ich muss dir etwas sagen! – Techniken zur Förderung des Hörverstehens am Beispiel der Lehrbuchreihe aha! Neu“